9 months ago

Roszczenie o przyjęcie w poczet członków

 

ranking adwokatow

 


Przenosząc te rozważania na okoliczności niniejszej sprawy uznać należy, że z chwilą osadzenia powoda w zakładzie karnym i przez okres odbywania tej kary, P. R. nie miał mo read more...9 months ago

Zgłoszenie przez prokuratora zarzutu przedawnienia

 

ranking kancelarii adwokackich z łodzi

 


Powołując się na orzecznictwo Sądu Najwyższego, Sąd Okręgowy uznał jednak, iż fakt wykupienia mieszkania przez jedno z rodzeństwa i niedołożenie si read more...9 months ago

Termin dochodzenia żądania ustalenia prawa

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono mając na uwadze wynik tego postępowania oraz treść art. 98 § 1 i § 3 KPC w zw. z art. 99 KPC w zw. z art. 391 § 1 KPC, art. 108 § 1 KPC i art. 109 KPC. Pozwana niemal w cało read more...